NHÃN HÀNG ĐỐI TÁC

Nền tảng chia sẻ cửa hàng. Kết nối nhãn hàng với cửa hàng vật lý.

Các thương hiệu đối tác

ĐĂNG KÝ ĐỐI TÁC

  • Giúp khách hàng có thêm trải nghiệm sản phẩm thông qua các địa điểm
  • Tăng nhận diện nhãn hàng với chi phí tối ưu